Huvudmeny

Krisplan

Högskolans handlingsplan är upprättad av krisledningsgruppen och fastställd av rektor. Här finner du bland annat information om vilka som ingår i högskolans krisgrupp och vem som gör vad.

Krishanteringsplan i händelse av olycka eller katastrof (pdf)