Huvudmeny

Hörsalar

Högskolan i Borås har ett flertal lokaler med gradäng, kallade hörsalar, som lämpar sig speciellt bra för större föreläsningar och informationsmöten.

Vestindien

Högskolan i Borås har en överenskommelse med Borås stad gällande hörsalen Vestindien på Textile Fashion Center (Simonsland) som rymmer totalt ca 400 personer. Lokalen kan delas upp i tre delar; Vestindien A, B och C, där högskolan har nyttjanderätt för två av dem, Vestindien B och C, måndag-fredag kl. 08:00-18:00. Detta gäller endast intern uthyrning, extern uthyrning hänvisas till Textile Fashion Center. Tänk på att vi nyttjar salarna tillsammans och att det kan vara andra arrangemang i direkt anslutning till din bokning.

Teknisk utrustning och uppstartshjälp

 • Lokalerna B+C är utrustade med fast gästdator.
 • Mikrofon finns att låna i receptionen på Textile Fashion Center, som har öppet kl. 08:00-16:00. Är receptionen stängd när föreläsningen är slut kan du lämna mikrofonen i salen.
 • Borås stad ansvarar för den tekniska utrustningen i salarna men ev. uppstartshjälp eller support kring användandet hanteras av högskolans tekniker. Uppstartshjälp bokas via campusservice@hb.se. Vid akut behovkontakta högskolans reception: 033-435 40 00. 
 •  Tänk på att återställa tekniken i lokalen efter er! 

Fika och lunch

Fika och/eller lunch kan beställas från restaurangen The Company, de ser vid behov till att bord placeras utanför hörsalarna. Kostnader för fika/lunch debiteras den som bokat lokalen.

Felanmälning

Är något fel i lokalen, exempelvis på ventilation eller värme, skicka en felanmälan till info@kanico.se

Lokalvård

Vid behov av extra städning kan detta beställas via receptionen på Textile Fashion Center. Kostnaden för städningen debiteras den som bokat lokalen.

Möblering

Önskas annan möblering än standardmöblering ordnar du med detta själv eller gör en beställning via receptionen på Textile Fashion Center. Kostnaden för möbleringen debiteras den som bokat lokalen. Tänk på att återställa lokalen efter er!


 

Vestindien B (50 platser i skolsittning)

Högskolan har nyttjanderätt för lokalen måndag-fredag kl. 08:00-18:00 och är bokningsbar i KronoX, via huvudbokare om du själv inte har behörighet. Standardmöblering är i skolsittning med 50 platser.

Salen är utrustad med:

 • Projektor
 • Högtalare
 • Mikrofon
 • 2st headset
 • Dator

Vestindien C (119 platser i gradäng)

Högskolan har nyttjanderätt för lokalen måndag-fredag kl. 08:00-18:00 och är bokningsbar i KronoX, via huvudbokare om du själv inte har behörighet.

Salen är utrustad med:

 • Projektor
 • Högtalare
 • Mikrofon
 • 2st headset
 • Dator

Vestindien A (50 platser i skolsittning)

Högskolan har ingen nyttjanderätt på denna lokal, men i samråd med Textile Fashion Center finns det möjlighet att nyttja lokalen vid tillfällen där vi är i behov av hela Vestindien eller vid tillfällen då högskolan inte har lediga lokaler för vår verksamhet. För att göra en bokningsförfrågan av Vestindien A, skicka förfrågan till bokningen@hb.se.
 

Garfveriet (85 platser)

Högskolan har heller ingen nyttjanderätt på denna lokal, men att det finns möjlighet att av Textile Fashion Center, mot en kostnad, att hyra lokalen. För att boka Garfveriet, skicka förfrågan till boka@textilefashioncenter.se.

 


 

M401 (88 platser)

Lokal M401 är en gradängsal, kallad Parlamentet då lokalen har en parallell sittning och ofta används till olika diskussionsgrupper. Lokalen är belägen i byggnad Sandgärdet, Järnvägsgatan 5.

Salen är utrustad med:

 • Dator
 • Projektor
 • Styrpanel
 • Högtalare
 • OH

Bild på lokal M401


 

D209 (88 platser) / D211 (97 platser)

Lokalerna D209 och D211 är gradängsalar belägna i byggnad Balder, Allégatan 1.

Salarna är utrustade med:

 • Dator
 • Projektor
 • Ljudanläggning med två myggmikrofoner och två handmikrofoner
 • Styrpanel
 • Hörslinga
 • OH
 • DVD
 • VHS

Bild på lokal D209


 

E310 (102 platser)

Lokal E310 är en gradängsal belägen i byggnad Balder, Allégatan 1.

Salen är utrustad med:

 • Dator
 • Projektor
 • Ljudanläggning med två myggmikrofoner och två handmikrofoner
 • Styrpanel
 • Hörslinga
 • VHS
 • OH

Bild på lokal E310


 

M402 (120 platser)

Lokal M402 är en handikappsanpassad hörsal med gradäng belägen i byggnad Sandgärdet, Järnvägsgatan 5.

Salen är utrustad med:

 • Dator
 • Projektor (16:10)
 • Ljudanläggning med två myggmikrofoner, 2 handmikrofoner och en bordsmikrofon
 • Styrpanel med pekskärm
 • Hörslinga
 • VHS
 • DVD
 • OH

Bild på lokal M402


 

M404 (120 platser) 

Lokal M404, även kallad Hitech-salen är en gradängsal med mikrofoner även vid platserna i lokalen. Belägen i byggnad Sandgärdet, Järnvägsgatan 5.

Salen är utrustad med:

 • Dator
 • Projektor
 • Ljudanläggning med två myggmikrofoner, två handmikrofoner och en fast bordsmikrofon
 • Mikrofoner vid platserna i lokalen
 • Styrpanel
 • Hörslinga
 • VHS
 • DVD
 • OH

Bild på lokal M404


 

D207 (130 platser)

Lokal D207 är en gradängsal belägen i byggnad Balder, Allégatan 1.

Salen är utrustad med:

 • Dator
 • Projektor
 • Ljudanläggning med två myggmikrofoner och två handmikrofoner
 • Styrpanel
 • Hörslinga
 • VHS
 • DVD
 • OH

Bild på lokal D207


 

M506 (130 platser)

Lokal M506 är en handikappanpassad hörsal med gradäng belägen i byggnad Sandgärdet, Järnvägsgatan 5.

Salen är utrustad med:

 • Dator
 • Projektorer
 • Ljudanläggning med två myggmikrofoner, två handmikrofoner och en fast bordsmikrofon
 • Styrpanel
 • Hörslinga
 • VHS
 • DVD
 • OH
 • Hörslinga

Bild på lokal M506


 

C203 (136 platser)

Lokal C203, även kallad Stora hörsalen, är en gradängsal belägen i byggnad Balder, Allégatan 1.

Salen är utrustad med:

 • Dator
 • Projektor
 • Ljudanläggning med två handmikrofoner och två myggmikrofoner
 • Styrpanel
 • Hörslinga
 • OH
 • Diaprojektor

Bild på lokal C203


 

Sparbankssalen (200 platser)

Sparbankssalen är en ljus och modern gradängsal belägen på entréplan i hus M i byggnad Sandgärdet, Järnvägsgatan 5.

Salen är utrustad med:

 • Dator
 • Projektorer
 • Ljudanläggning med två handmikrofoner, två myggmikrofoner samt en mikrofon vid talarstol
 • Styrpanel
 • Hörslinga
 • VHS
 • DVD
 • OH

Bild på Sparbankssalen


 

M204 (250 platser)

Lokal M204 är högskolans största gradängsal, belägen i byggnad Sandgärdet, Järnvägsgatan 5.

Salen är utrustad med:

 • Dator
 • Projektorer
 • Ljudanläggning med två handmikrofoner, två myggmikrofoner samt en mikrofon vid talarstol
 • Styrpanel
 • Hörslinga
 • VHS
 • DVD
 • OH

Bild på lokal M204