Huvudmeny

Videokonferenslokaler

På högskolan finns det möjlighet att boka videokonferensrum för möten och föreläsningar på distans.

Vid frågor angående tekniken eller önskemål om uppstartshjälp, kontakta campusservice@hb.se.

B345 (10 platser)

Videokonferenslokalen kan användas för att bedriva undervisning på distans samt att ha gästföreläsningar, främst via Adobe Connect.

Rummet är utrustat med:

  • Whiteboard
  • Videokonferensutrustning

 

B339 (8 platser)

Videokonferenslokalen kan användas för att bedriva undervisning på distans samt att ha gästföreläsningar, främst via Adobe Connect.

Rummet är utrustat med:

  • Whiteboard
  • Videokonferensutrustning

 

M404 - HiTechsalen (120 platser)

HiTechsalen ger goda möjligheter att bedriva undervisningar på distans och att ha gästföreläsningar där en videokonferensutrustning finns att tillgå. Med en dokumentkamera istället för OH som kan projicera direkt på föremål eller på texten i en bok istället för att skicka runt bland åhörarna.

Bild på lokal M404