Huvudmeny

Passerkort och nycklar

Som personal behöver du passerkort eller nycklar för att ta dig runt i högskolans lokaler. De flesta lokaler är upplåsta under dagtid men vissa lokaler kräver passerkort dygnet runt.

Observera! Passerkort och nycklar är personligt och får inte lånas ut.

Bild på högskolans passerbricka

För passerkorts-/nyckelärenden, skicka ditt ärende via e-post till campusservice@hb.se. Gäller det nyanställd personal, ange namn, personnummer, akademi/enhet samt hur länge passerkortet ska gälla. För akuta ärenden, kontakta receptionen på telefon: 033-435 40 00.

Om inget annat är överenskommet hämtas passerkort och/eller nycklar ut i högskolans reception.

Förlust av passerkort och/eller nycklar skall omedelbart anmälas till campusservice@hb.se, alternativt kontakta receptionen som spärrar ditt kort och ordnar ett nytt.

Regler passerkort

För passerkortet har du en personlig kod som krävs för inpassering i vissa lokaler samt under kvällar och helger.

  • Passerkortet får ej förvaras med tillhörande kod.
  • Passerkortet får ej lånas ut till obehörig.
  • Passerkortet får ej kopieras.
  • Passerkortet får ej märkas så att det av obehörig kan identifiera avsedd adress eller dörr.
  • Passerkortet ska kunna uppvisas vid begäran av väktare eller annan behörig person.

När du slutar din anställning ska passerkort och nycklar lämnas tillbaka.

Missbruk kan medföra spärrning för fortsatt användning, disciplinära och/eller rättsliga åtgärder. Allt användande av passerkortet loggas i passerkontrollsystemet.

Begära utökad access

För att få en utökad access på sitt passerchip utöver sin grundaccess, så krävs att ansvarig lärare eller lab ansvarig för lokalen kontaktar Campus och hållbarhet med denna begäran.

Vi utför aldrig begäran direkt från studenter utan det är endast lab ansvarig eller liknande person som har behörighet att skicka in dessa förfrågningar till Campus och hållbarhet.

Denna begäran skall alltid innehålla nedanstående information för att underlätta handläggning:

 

  • Vem eller vilka lokaler ärendet gäller
  • Vem eller vilka studenter ärendet gäller inkl. personnummer eller student ID
  • Vid vilket slutdatum skall accessen upphöra

Samtliga förfrågningar skall skickas till campusservice@hb.se

Vi skickar därefter en bekräftelse när beställningen är utförd och klar.

Personuppgiftsbehandling

All personuppgiftsbehandling som sker genom passagesystemet sker i enlighet med högskolans dataskyddspolicy som du finner på högskolans webbplats. Personuppgiftsansvarig är Högskolan i Borås, orgn.nr: 202100-3138.

Personuppgiftsbehandlingen utförs med grund i allmänt intresse, för att högskolan ska vara en trygg och säker plats.

Information om upplåsning av dörrar och dylitk lagras i 6 månader och övriga personuppgifter i upp till 12 månader efter att studie-, anställningsförhållande eller annat uppdrag som krävt tillgång till högskolans lokaler upphört.

Om du har några frågor kring hur vi behandlar dina person­uppgifter är du välkommen att kontakta på e-postadress nedan.

Dataskyddsombud
Åsa Dryselius
E-post: dataskydd@hb.se