Huvudmeny

Aktuellt RSS


Hej medarbetare! Daniel Kristiansson

I varje nummer av VS Nyhetsbrev presenterar vi en medarbetare på Verksamhetsstöd. Denna gång får vi lära känna Daniel Kristiansson,...


Hälso- och arbetsmiljöundersökning sammanställd

God arbetsmiljö och hälsa är viktiga förutsättningar för att vi ska kunna prestera och må väl. Över tid har det därför inom Verksamhetsstöd...


Aktuellt på Verksamhetsstöd

Vad händer på Verksamhetsstöd (VS) just nu? Avdelningscheferna ger oss en kort inblick i vad som är aktuellt på respektive avdelning just...


Nya medarbetare

Under perioden 2 oktober–1 februari har 14 personer börjat, eller fått ny befattning, på Verksamhetsstöd. Vi hälsar alla varmt välkomna i sina nya...


Aktuellt på Verksamhetsstöd

Vad händer på Verksamhetsstöd (VS) just nu? Vi bad avdelningscheferna ge en kort inblick i vad som är aktuellt på olika avdelningar just...


Hej medarbetare! Ulrika Bernlo

I varje nummer av VS Nyhetsbrev presenterar vi en medarbetare på Verksamhetsstöd. Turen har denna gång gått till Ulrika Bernlo som, efter att hon det...


Nya medarbetare

Hittills under hösten har ett antal personer börjat, eller fått ny befattning, på Verksamhetsstöd. Under perioden 2 september–1 oktober har vi...


Nyttigare fika?

Det kom en Inblicksfråga som redaktionen beslutade att lyfta för enbart medarbetare på Verksamhetsstöd. Frågan handlade om varför det inte serveras...


Nya medarbetare

Då var det dags att välkomna de personer som börjat, eller fått ny befattning, på Verksamhetsstöd under perioden 15 maj–1 september.  Campus...


Hej medarbetare! Sara Svensson

I varje nummer av VS Nyhetsbrev presenterar vi en medarbetare på Verksamhetsstöd. Denna gång får vi träffa Sara Svensson som arbetat på HR i drygt...