Huvudmeny

Aktuellt RSS


Aktuellt på Verksamhetsstöd

Vad händer på Verksamhetsstöd (VS) just nu? Vi bad avdelningscheferna ge en kort inblick i vad som är aktuellt på olika avdelningar just...


Hej medarbetare! Ulrika Bernlo

I varje nummer av VS Nyhetsbrev presenterar vi en medarbetare på Verksamhetsstöd. Turen har denna gång gått till Ulrika Bernlo som, efter att hon det...


Nya medarbetare

Hittills under hösten har ett antal personer börjat, eller fått ny befattning, på Verksamhetsstöd. Under perioden 2 september–1 oktober har vi...


Nyttigare fika?

Det kom en Inblicksfråga som redaktionen beslutade att lyfta för enbart medarbetare på Verksamhetsstöd. Frågan handlade om varför det inte serveras...


Nya medarbetare

Då var det dags att välkomna de personer som börjat, eller fått ny befattning, på Verksamhetsstöd under perioden 15 maj–1 september.  Campus...


Hej medarbetare! Sara Svensson

I varje nummer av VS Nyhetsbrev presenterar vi en medarbetare på Verksamhetsstöd. Denna gång får vi träffa Sara Svensson som arbetat på HR i drygt...


Årets interna miljörevision genomförd

Syftet med miljörevisionen är att undersöka hur det systematiska arbetet med hållbar utveckling (HU) fortskrider och hur det kan förbättras. – En...


Stärkt ledarskap

Under 2018 genomför cheferna på Verksamhetsstöd (VS) ett utbildningsprogram med syfte att stärka det individuella ledarskapet. I utbildningen som...


Vårens nya medarbetare

Här presenteras de medarbetare som börjat, eller fått ny befattning, på Verksamhetsstöd under perioden 2 februari–15 maj. Akademistöd Andreas...


Hej medarbetare! Pia Blixt

I varje nummer av VS Nyhetsbrev presenterar vi en medarbetare inom Verksamhetsstöd. Denna gång har turen gått till Pia Blixt som arbetar på...