Huvudmeny

2017-01-31 Ett stöd inom stödet

Verksamhetsstödets stab har som uppgift att vara ett stöd till Verksamhetsstödets ledning inom frågor som rör planering, struktur och uppföljning. Men vad innebär det egentligen?

Lovisa Ekwall, Åsa Dryselius och Katarina EkVerksamhetsstödets stab (VS-stab) består av handläggare Lovisa Ekwall, förvaltningsjurist Åsa Dryselius och verksamhetscontroller Katarina Ek. Stabens uppgift är att vara en resurs för förvaltningschefen och verksamhetsstödets ledning, men också att vara en kontaktyta gentemot akademierna för att tillsammans proaktivt utveckla verksamheten.

Konkreta exempel på delar som staben arbetar med är:

  • Stöd i arbetet med verksamhetsplanering
  • Stöd till alla medarbetare i förvaltningsrättsliga frågor
  • Utredning av framtida utbildningsinsatser t.ex. handläggarutbildning
  • Utveckling av ett kvalitetsledningssystem för VS
  • Utvecklingsprojekt
  • Strukturella frågor

Vissa av de projekt som VS-staben arbetar med är högskoleövergripande t.ex. implementering av dataskyddsförordningen och översyn av behov av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem.

Alla är välkomna att vända sig till VS-stab för att få hjälp, men det är önskvärt att du som medarbetare först meddelar din chef om detta.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Suss Wilén