Huvudmeny

2018-02-12 Förslag till förändrad organisation inom Verksamhetsstöd

Campus och hållbarhet – det är namnet på den nya avdelning som föreslås skapas inom Verksamhetsstöd. Avdelningen ska arbeta med frågor inom lokalförsörjning och hållbar utveckling.

Karin CardellDen nya avdelningen ska samla medarbetare som tidigare arbetat inom områdena på avdelningarna Ekonomi samt Campusservice och IT.

Att samla stöd för lokalförsörjning och hållbar utveckling i en egen avdelning ger förutsättningar för att mer aktivt uppfylla högskolans behov samtidigt som det ger områdena en större synlighet såväl internt som externt, förklarar Karin Cardell, förvaltningschef.

– Vårt befintliga lokalbestånd omsätter mer än 100 mkr per år och vi förutspår att campus ska fortsätta att expandera. Redan i dag rankas högskolan högt för sitt hållbarhetsarbete och högskolans ledning vill att arbetet har fortsatt hög prioritet.

I förslaget föreslås också att avdelningen ska få en chef benämnd campus- och hållbarhetschef. Detta innebär samtidigt att benämningen av avdelningen Campusservice och IT ändras till IT.

– Förslaget har remitterats inom högskolan och kommer därefter att bli föremål för MBL-förhandling med efterföljande beslut. Förberedelser för att rekrytera en kommande campus- och hållbarhetschef pågår också parallellt, säger Karin Cardell.

Om förslaget går igenom kommer samtliga förändringar att träda i kraft i samband med att en campus- och hållbarhetschef tillträder. Det finns också utrymme för en utökning av antalet medarbetare i form av handläggare/samordnare för hållbar utveckling samt AV-teknik och tekniskt stöd.

Mer information

För mer information kring förslaget, kontakta din chef eller fackliga representant.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Anna Sigge