Huvudmeny

Ekonomi

På avdelningen Ekonomi arbetar vi inom följande områden:

  • Ekonomi
  • Upphandlings- och inköpssamordning
  • Arkiv och registratur
  •  
    Ekonomichef

Linda Sörensen

Ekonomer och ekonomiadministratörer

Louise Holmgren - A1: Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Forskarskola Resursåtervinning, CHSB

Anita Granholm - A1: Sektionen för företagsekonomi och textilt management, SIIR och Verksamhetsstöd

Lars Björkman - A1: Sektionen för textilteknologi, Verkstäder textil, Forskarskola Textil och mode

Magnus Hessfelt - A1: Sektionen för design, A2: Polisutbildningen

Josefine Randenius- A2 (förutom Polisutbildningen)

Anna-Lena Johansson - A3: Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Peter Thulin - A3: Sektionen för lärarutbildning, Sektionen för förskollärarutbildning, Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, Sektionen för informationsteknologi

Eva Hendberg- Rektor, nämnderna, Smart Textiles, GIO

Petra Lindberg - Science Park

Marie Wilhelmsson - extern forskningsfinansiering

Jenny Eliasson Teesalu -redovisning

Annika Edvardsson - redovisning

Maria Herbertsson - redovisning

Ida Noring - e-handel

Upphandlingsjurist

Pia Blixt

Arkivarie

Åsa Enmyren

Registrator

Pernilla Grahn

Camilla Arcabic