Huvudmeny

IT

IT har till uppgift att stödja högskolans verksamhet genom att tillhandahålla en stabil och flexibel IT-infrastruktur samt erbjuda service och support inom IT-området.

Vi levererar tjänster inom:

  • E-post
  • Hosting
  • Klientarbetsplats
  • Nät
  • Servicedesk
  • Telefoni
  • Utskrifter

Inom avdelningen finns ett Computer Security Incident Response Team (CSIRT) vars uppgift är att hantera IT-relaterade säkerhetsincidenter och arbeta förebyggande med högskolans IT-system.

På uppdrag av KronoX-konsortiet ansvarar avdelningen för utveckling och underhåll av schema- och lokalbokningssystemet KronoX.

Kontakt

Ärenden till IT skickas via e-post till: campusservice@hb.se. Du kan också kontakta oss via avdelningens servicedesk på B3.

IT-chef

Anders Brännberg - informationssäkerhetsansvarig

Bitr. IT-chef

Jane Edström

IT-support

Funktionsansvarig Jane Edström

IT-drift

Funktionsansvarig Nicklas Hardman

IT-utveckling

Funktionsansvarig Per-Anders Månsson