Huvudmeny

Utbildningsstöd

Utbildningsstöd ska, till övriga verksamheter vid högskolan, tillhandahålla ett kvalitativt och professionellt stöd i frågor som rör utbildning på alla nivåer. I avdelningens uppdrag ingår handläggning och utförande av uppgifter inom områden som ingår i processer kring planering, genomförande och uppföljning av utbildning.

 Ansvarsområden och uppgifter genererar handläggningsuppdrag med expertkompetens inom givna ansvarsområden, där antagning, disciplinärenden och examen är framträdande. Inom ansvarsområdena har avdelningen ett tydligt samordningsuppdrag vid högskolan.

 Avdelningen ansvarar, inom ramen för ovan nämnda ansvarsområden, för utförandet av uppgifter där myndighetsutövning är central och höga krav på expertkompetens och rättssäkerhet ställs. Handläggar- och sekreterarstöd till högskolans nämnder är ett uppdrag som utgör en viktig länk i samordningen mellan linjens och nämndens kvalitetsansvar för utbildning på alla nivåer.

 Avdelningen tillhandahåller och tillgängliggör verksamhetskritiska system, Ladok, KursInfo, PingPong, KronoX och NyA för utbildning på alla nivåer där stöd för planering, genomförande och uppföljning av utbildningen är centralt för både system och arbetsuppgift.

 

Tf Chef Utbildningsstöd

Thomas Johansson

Utbildningssamordnare

Johan Drotz

Forskningshandläggare

Hanna Kantola

Antagning

Sofia Ekengren

Josefina Filipsson (föräldraledig)

Emilie Jamot

Clara Olsson

Lisa Petersson (föräldraledig)

Ahmed Sindric

Examen

Jesper Magnusson

Clara Olsson

Systemförvaltning

KursInfo/Ladok

Jan-Olov Persson, systemförvaltare Ladok

Jenny Anderbjörk, systemförvaltare KursInfo

Erica Andrén

Anngreth Johansson

Anna Björkdahl

PingPong

Carina Waldén, systemförvaltare

Kristina Orava

Annika Gunnarsson

KronoX

Rune Fjelldal, systemförvaltare

Utbildningsadministration, schemaläggning område teknik

Camilla Lagerqvist

Studenträtt/disciplinärenden

Nermina Aljic