Huvudmeny

Lån och fjärrlån

Lån

Är du inskriven som distansstudent och bosatt utanför Borås kommun har du möjlighet att få böcker hemsända utan annan kostnad än returportot. Själv ombesörjer du och bekostar  returen till biblioteket. Skicka till adress:

Högskolan i Borås
Biblioteket
501 90 Borås

Vill du beställa en kopia på en artikel som vi har i någon av våra tryckta tidskrifter kostar detta 40 kronor (oavsett längd på artikeln). Avgiften betalas via inbetalningskort.

Beställ böcker ur våra samlingar

Du beställer böckerna direkt i vår söktjänst Primo. Logga in på ditt bibliotekskonto i Primo, sök upp boken och klicka på Reservation. Välj sedan Hämtställe* Distansservice och Hemleverans och avsluta med Reservera. Är boken utlånad läggs en reservation och när boken återlämnas skickar vi boken hem till dig. Finns boken inne plockar vi den från hyllan och skickar den hem till dig. Observera att du måste vara inloggad i Primo för att beställa och reservera böcker. 

Lånekort

Som distansstudent kommer du åt alla bibliotekets e-resurser via ditt användarkonto (S-nummer och lösenord) som du får när du registrerar dig på högskolan. Detta användarkonto använder du även när du vill låna hem böcker eller beställa artiklar ur tryckta tidskrifter. Skulle du behöva ett chip (används som lånekort, kopieringskort och passerkort) när du är på plats i Borås på högskolan kontaktar du Informationspunkten i biblioteket så hjälper vi dig!

Fjärrlån

Behöver du litteratur som inte finns i vårt bibliotek lånar vi in dem från något annat bibliotek och förmedlar till dig, detta kallas för fjärrlån. Även fjärrlånade böcker kan du få hemsända per post om du bor utanför Borås kommun.

Du kan också beställa kopior på artiklar som vi inte har på vårt bibliotek. Kostnaden för detta är densamma som för artiklar som du beställer från oss.