Huvudmeny
Student som skriver på en uppsats

DiVA

DiVA är från och med 2015 högskolans system för digital publicering.

Alla som är anställda vid Högskolan i Borås ska registrera sina publikationer i DiVA, se skolans riktlinjer för publicering. DiVA används för digital publicering av forskningspublikationer, studentuppsatser och andra digitala samlingar. Om det inte är möjligt att publicera din fulltext av upphovsrättsliga skäl ska du ändå registrera en referens som kan länkas till förlagets och/eller tidskriftens webbplats.

Genom att göra dina publikationer fritt tillgängliga i DiVA ökar du dess tillgänglighet och synlighet. DiVA är anpassad till metadataprotokoll, som gör att DiVAs innehåll blir sökbart via externa söktjänster, som exempelvis Google och Google Scholar. Via DiVA levererar vi också metadata till Swepub som är en gemensam söktjänst för all vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.

Sök i DiVA

I DiVA hittar du bland annat avhandlingar och artiklar från högskolans forskare, uppsatser från studenter och andra digitala samlingar.

Registrera dina publikationer i DiVA

Du som är anställd vid Högskolan i Borås ska registrera dina publikationer i DiVA.