Student som skriver på en uppsats

DiVA

Alla som är anställda vid Högskolan i Borås ska registrera sina publikationer i DiVA, se högskolans riktlinjer för publicering. DiVA används för digital publicering av forskningspublikationer, studentuppsatser och andra digitala samlingar. Om det inte är möjligt att publicera en artikel som fulltext av upphovsrättsliga skäl ska du ändå registrera en artikeln, men utan fulltextfilen. Detta blir då en referens som kan länkas till förlagets och/eller tidskriftens webbplats.

Genom att publicera din artiklar i fulltext och på så vis göra dem fritt tillgängliga i DiVA ökar du dess tillgänglighet och synlighet. DiVA:s innehåll är sökbart via externa söktjänster, som exempelvis Google och Google Scholar. Via DiVA levererar högskolan också metadata till Swepub som är en gemensam söktjänst för all vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.

Registrera dina publikationer i DiVA

Sök i DiVA

I DiVA hittar du bland annat avhandlingar och artiklar från högskolans forskare, uppsatser från studenter och andra digitala samlingar.