Huvudmeny
bild på datasal i biblioteket

Informationssökning

På biblioteket har vi flera sökrelaterade tjänster till högskolans forskare. På förfrågan kan vi exempelvis erbjuda handledning i informationssökning och genomföra sökuppdrag.

För att ytterligare nå ut med sökhandledning och sökuppdrag har vi arbetat med att standardisera upplägget. All hjälp med informationssökning inleds på ett liknande sätt där vi gemensamt går igenom ditt informationsbehov och vilka söktermer som du använt vid tidigare sökningar.

Du kan boka tid med en bibliotekarie för att få hjälp med informationssökning genom att fylla i det här formuläret

Sökhandledning

Under en sökhandledning söker vi gemensamt. Vi utgår från ditt informationsbehov och resonerar kring vilka informationstyper som kan vara relevanta. Vi ser gärna över tidigare sökningar som du gjort för att därefter gemensamt bygga upp sökblock och iterativt bredda och avgränsa sökningen för att hitta så mycket relevant information som möjligt. 

Sökuppdrag

Ett sökuppdrag startar helst efter en introduktionsträff som kan vara en söksupport. Under introduktionsträffen ska vi gemensamt komma överens om uppdragets omfattning och dokumentera detta i ett enklare avtal. Uppdraget görs mot en kostnad av 328kr/tim.