Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

OA-tidskrifter

OA-tidskrifter är gratis för läsaren, ökar synligheten, användningen och citeringar.

En av de saker som skiljer oa-tidskrifter från traditionella prenumerationsbaserade tidskrifter är att oa-tidskrifter är gratis för läsaren. OA-tidskrifter har kostnadsfri spridning och artiklarna finns fritt tillgängliga på Internet. Genom att publicera sig i oa-tidskrifter får artiklarna ökad synlighet vilket kan resultera i att forskningsresultaten blir mer uppmärksammade och använda. En annan sak som skiljer oa-tidskrifter från traditionella prenumerationsbaserade tidskrifter är att vid publicering i oa-tidskrifter så behåller författaren upphovsrätten till texten, vilket inte är fallet vid publicering i traditionella prenumerationsbaserade tidskrifter då författaren i princip ger sin text till förlaget.

Vid publicering i oa-tidskrifter kan det förekomma en författaravgift. Det blir alltså författaren som istället för läsaren betalar för att göra forskningen tillgänglig. Den här avgiften heter APC, article processing charge. När du skriver en forskningsansökan kan du inkludera kostnad för publicering.

Att publicera i oa-tidskrifter betyder inte att texten inte genomgår en refereegranskning. OA-tidskrifter har samma granskningsförfarande som traditionella tidskrifter. Ibland kan den vara t.o.m. mer rigorös då oa-tidskrifter har fått kämpa med fördomen om att oa-tidskrifter skulle ha sämre kvalitet.

Det finns också något som heter hybridtidskrifter. Dessa är traditionella tidskrifter som erbjuder författaren ett val mellan en traditionell publiceringsmodell där artikeln är tillgänglig endast för prenumeranter eller open access publicering då artikeln görs öppet tillgänglig för alla. I dessa tidskrifter kan man publicera gratis men med begränsad spridning då läsning kräver prenumeration, eller att betala en författaravgift för att publicera med open access, d.v.s. artikeln sprids med fri tillgänglighet och upphovsrätten stannar hos författaren.

DOAJ – Directory of Open Access Journals är en sökportal för fritt tillgängliga kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter. Syftet är att upprätthålla en samlad ingång för OA-tidskrifter och på så sätt synliggöra och medverka till ökad användning av dessa. Det finns mer än 5500 tidskrifter inom alla områden och över 2300 av dessa är sökbara på tidskriftsnivån.