Huvudmeny

Stöd till publiceringsavgifter

Högskolan i Borås har inrättat en tillfällig OA-fond. Syftet med fonden är att stimulera utvecklingen mot, och driva på omställningen till, öppen vetenskap. Pengarna för fonden var ursprungligen intecknade för att betala för avtalet med Elsevier. Biblioteket administrerar fonden.

För tillfället är pengarna i fonden slut. Under perioden november 2018 till februari 2019 har 16 publikationer beviljats medel från fonden.

BIBSAM (konsortiet som tecknar licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser på bl.a. svenska universitet och högskolor) och Elsevier kunde inte komma överens om en prisbild för Elseviers tidskrifter och databaser. Därför sades avtalet upp fr.o.m. 30 juni 2018. Förhandlingarna fortsätter men under tiden kommer pengarna som var intecknade för att betala för Elsevieravtalet läggas in i en OA-fond enligt rektorsbeslut.

Högskolans OA-fond innebär att högskolans forskare under en period har möjlighet att söka finansiellt stöd för publicering i rena open access -tidskrifter. Pengarna fördelas enligt först-till-kvarn-principen men för att ansökan ska beviljas måste vissa kriterier vara uppfyllda.

Artiklarna måste uppfylla följande kriterier:

 • Artikeln måste publiceras i rena open access-tidskrifter, d.v.s. tidskrifter som gör sina artiklar fritt tillgängliga utan fördröjning. Publicering i hybridtidskrifter (prenumerationsbaserade men som mot betalning kan göra publikationer öppet tillgängliga) betalas inte inom ramen för detta stöd. Bibliotek har s.k. offset-avtal som erbjuder fri publicering i hybridtidskrifter, t.ex. med Springer.
 • Artikeln måste ha korresponderande författare med tillhörighet Högskolan i Borås. Tillhörighet ska tydligt framgå av artikeln (korresponderande författare har angivit hb.se -e-postadress) samt angett University of Borås som en del av författares affiliering i artikeln.
 • Biblioteket förbehåller sig rätten att bevilja eller ge avslag utifrån en kvalitetsbedömning av tidskriften/värdpublikationen. Tidskriften ska uppnå kvalitetskrav genom att uppfylla OASPA:s kvalitetskrav, DOAJ:s kvalitetskrav, finnas på den norska listan eller den danska listan.
 • Om den sökande författarens externa finansiär erbjuder möjlighet att finansiera publiceringsavgiften, beviljas inte medel ur Högskolan i Borås OA-fond. I dessa fall hänvisas forskaren att söka medel från finansiären. I ansökningsformuläret ombeds forskaren försäkra att denne inte har finansiering för publicering från annat håll.
 • Även kapitel i OA-publicerade antologier kan ges stöd om förlagets utgivning bedöms hålla god kvalitet, t.ex följer OASPA:s kvalitetskrav.
 • Om artikeln redan är antagen för publicering (accepted) får fakturan inte vara betald.

Ytterligare information:

Högsta beviljade summa för publiceringsavgift är 30 000 SEK per publikation.

 • När fonden är slut upphör stödet tills nya medel finns.
 • Artikeln ska registreras i DiVA vid publiceringstidpunkten.
 • Besked ges till sökanden inom två veckor från ansökan inkommit.
 • Avslag kan inte överklagas.
 • Inget stöd ges för extra avgifter i form av exempelvis färgtryck och extra bilder.