Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Tveksamma förlag

Tveksamma förlag är förlag som utnyttjar forskningsvärlden för sin egen vinst och struntar i den vetenskapliga kvaliteten. De agerar på ett oetiskt sätt och underminerar den vetenskapliga forskningens trovärdighet. Både oa-tidskrifter och traditionella prenumerationsbaserade tidskrifter kan vara tveksamma.

Även oa-tidskrifter måste finansieras. Ett sätt är att använda APC, article processing charge. Kostnaden för publicering läggs på författaren istället för på användaren. Många stora förlag så som Springer använder APC, det är alltså inte konstigt. Däremot har denna finansieringsmodell tillsammans med ökade krav på att fritt tillgängliggöra forskning skapat en marknad för många tveksamma förlag.

Tveksamma förlag är förlag som utnyttjar forskningsvärlden för sin egen vinst och struntar i den vetenskapliga kvaliteten. De agerar på ett oetiskt sätt. Tveksamma förlag underminerar den vetenskapliga forskningens trovärdighet. Både oa-tidskrifter och traditionella prenumerationsbaserade tidskrifter kan vara tveksamma.

Som forskare kan det vara svår att hålla koll på publiceringsvärlden och vilka tidskrifter som är tveksamma. Vi på biblioteket har skapat en manual för att hjälpa dig att avgöra om en tidskrift är tveksam eller inte. Du kan också alltid kontakta biblioteket för råd.

Checklista för tveksamma tidskrifter

Använd de nedanstående frågorna för att känna igen en tveksam tidskrift.

 • Är inbjudan generisk?
 • Hur är språket i inbjudan?
 • Vem har fått inbjudan?
 •  Passar tidskriftens ämne dina forskningsintressen?
 •  Har tidskriften ett namn som visar på ett väl brett ämnesområde?
 • Var är tidskriften indexerad (sökbar i databaser)? Kan det stämma? Kontrollera!
 • Vad kostar det att publiceras i tidskriften?
 • Vem är editor-in-chief? Googla!
 • Vilka ingår i redaktionskommittén?
 • Om du tackar ja till ett uppdrag i redaktionskommittén, vilka krav ställs på dig?
 • Hur ser kontaktinformationen (t.ex. e-postadressen) ut för tidskriften?
 • Vilka har publicerat i tidskriften tidigare? Och vad har de publicerat?
 •  Har forskaren en profil på något social nätverk?
 • Hittar du forskaren på heminstitutionens hemsida?
 • Vad skrivs om refereegranskning på tidskriftens hemsida?
 • Hur snabb är deras refereegranskningsprocess?
 • Är artiklarna välskrivna?
 •  Hur ser artiklarnas referenslistor ut?
 • Självciteras det mycket?
 • Citeras artiklar inom tidskriften?
 • Håller artiklarna tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet för att du ska vara intresserad av att publicera i tidskriften?
 • Är förlaget medlem i OASPA?