Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Finansiärers villkor

Allt fler forskningsfinansiärer kräver att forskningspublikationer som kommer från projekt de finansierar måste göras öppet tillgängliga antingen via publicering i en open access tidskrift eller via parallellpublicering som innebär att de görs tillgängliga via ett institutionellt arkiv. Tanken är att offentligt finansierade forskningsprojekt ska publicera sina resultat så att de är fria och tillgängliga offentligt. Det finns många olika sätt att publicera open access och flera av finansiärer har speciella fonder för finansiering av open access publicering.

Krav på open access publicering finns från både svenska och internationella finansiärer. Europeiska kommissionens sjunde ramprogram (FP7) är ett exempel på det. Den amerikanska National Institutes of Health (NIH) kräver också open access publicering. Horizon 2020, Europeiska unionens nästa ramprogram för forskning och innovation planerar att kräva i alla fall grön open access publicering.

Andra finansiärer som kräver open access är