Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Förlagsvillkor

När din artikel har blivit accepterad för publicering kommer du att behöva skriva på ett publiceringsavtal.

Det avtalet varierar från förlag till förlag men oftast skriver förlagen i avtalet om att du ger upp din rätt till artikeln. Detta betyder att du kanske inte längre kan göra vad du vill med din artikel. Därför är det viktigt att du innan du skriver på publiceringsavtalet ser till vilka rättigheter du har till din artikel. Det är t.ex. viktigt att du kan använda artiklarna i din avhandling senare. Helst ska du se till att du behåller rätten att parallellpublicera din artikel i DiVA, antingen direkt efter publicering eller efter en embargo-period. Embargo betyder att artikeln inte får tillgängliggöras i ett institutionellt arkiv så som DiVA förrän efter sex, 12 eller 18 månader efter publiceringen.

I SHERPA/RoMEO kan du kolla hur förlagen ställer sig till att göra forskningspublikationer fritt tillgängliga. SHERPA/RoMEO är ett internationellt samarbete med flera aktörer och just nu finansieras det av JISC.De använder sig av färger och standardformuleringar för att signalera vad förlagen tillåter i sitt publiceringsavtal.

Grön betyder att du kan registrera och fritt tillgängliggöra preprint och postprint eller förlagsversion av din artikel. Preprint syftar på den version av din artikel som inte har genomgått en refereegranskning medan postprint syftar på den version som har genomgått refereegranskningen och ändringarna är genomförda men förlaget har inte satt artikeln än. Innehållsmässigt är artikeln lika den som förlaget publicerar, det är bara utseendet som skiljer åt. Blå betyder att du kan tillgängliggöra postprint eller förlagsversionen. Gul betyder att du kan tillgängliggöra versionen som inte har granskats än. Vit betyder att tillgängliggörandet inte stöds.

Det finns SPARK Author Addendum som du kan bifoga till publiceringsavtalet som du skickar tillbaka till förlaget för att garantera att du behåller rätten till din egen artikel.