Huvudmeny
ORCID logga

ORCID

ORCID är en internationell non-profit organisation med syftet att skapa ett globalt register med unika identitetsnummer, som kopplar samman forskare och forskning.


En fördel med ORCID är att det underlättar vid citeringsanalys och citeringssökningar. Då det blir lättare att undvika eventuella namnar och hantera stavningsskillnader i sökningarna. För att det ska fungera att göra dessa sökningar i Scopus eller Web of Science, måste du koppla samman ditt ORCID med Scopus-ID och Web of Science-ID. Detta kan du göra när du registrerar dig, ett exempel på hur det kan se ut kan du hitta på Mikael Skrivfars profil som du hittar på: http://orcid.org/0000-0002-6596-8069

Vetenskapsrådet och Formas & Forte kräver att du har ett ORCID för att du ska kunna skapa ett konto eller ansöka om medel i deras ansökningssystem Prisma. Fler och fler organisationer börjar anknyta sig till ORCID och bland samarbetspartners hittar du publicister som Elsevier, Thomson Reuters, Springer med flera. Även på Högskolan i Borås har rektorn beslutat att alla forskare och forskarstuderande vid HB ska skaffa sig ett ORCID (dnr 117-15).

Du måste själv skapa ett ORCID och du gör det genom att gå in på hemsidan orcid.org och registrera dig. Ju mer information du knyter till ditt identitetsnummer desto tydligare är det att det tillhör dig. Du kan behöva gå in på sidan för att uppdatera information som exempelvis organisationstillhörighet när du byter jobb efter att du registrerat dig.

Se guiden How to get an ORCID 2015-04-16 om du är intresserad av att se hur registreringsprocessen går till.

Skicka gärna ditt  ORCID till oss på biblioteket. Vi kan berika posterna i DiVA med ditt ORCID. Har du några frågor om ORCID eller behöver hjälp med registreringen kan du kontakta Signe Wulund.