Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Upphovsrätt för forskare

Sammanfattningsvis handlar upphovsrätt för forskare om att behålla rätten till sitt arbete.

När din artikel har blivit godkänt för publicering bör du

 • Överväga noga vilka rättigheter du vill upplåta åt ditt förlag
 • Alltid läsa igenom noga förlagens avtalsförslag

SHERPA/RoMEO databasen listar förlagens copyrightvillkor:

 • accepteras utlägg av preprints?
 • accepteras utlägg av postprints?
 • eventuella embargokrav?

Se till att du åtminstone behåller rätten att:

 • parallellpublicera i öppet arkiv, universitetets och/eller ämnesbaserat, t ex PubMed Central
 • använda din artikel i din undervisning och forskning och i en ev. kommande doktorsavhandling

Slutligen använd SPARC Author Addendum för att behålla rätten till ditt arbete.

Syftet med upphovsrätten är att balansera mellan upphovets behov av skydd och användarens behov av tillgång. Därför har skyddet kombinerats med rimliga undantag och begränsningar men på senare tid har balansen tippat då förlagen kräver överlåtelse av upphovsrätt. Då övergår forskarens intellektuella egendom till förlagens materiella tillgång, vilket leder till att förlaget reglerar åtkomst och användning – inte författaren. Vetenskaplig kommunikation har blivit monopoliserad då förlagen har fått ensamrätt. Förlagen (innehållsägare) kan kontrollera vem, vad, var, när du får läsa samt att de sätter priset.

En fysisk person, som är skaparen av ett verk, har upphovsrätt (motsvaras ungefär av copyright på engelska) för sitt verk. Upphovsrätten har du automatiskt och det behöver inte registreras, däremot måste verket uppnå en viss verkshöjd; det måste vara unikt, ha viss självständighet och originalitet. Skyddet omfattar inte idéer, sakförhållanden, upplysningar eller fakta men foto, teckningar och kartor som ingår i en text.

Du som författare har två typer av rättigheter: ekonomiska och ideella.

Ekonomiska rättigheter

 • rätten att framställa exemplar i vilken form som helst
 • rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten
 • skydd mot att verket utnyttjas av andra utan tillstånd

Ideella rättigheter

 • rätten att alltid bli namngiven när verket utnyttjas
 • rätten att motsätta sig användning som kränker upphovets konstnärliga anseende

Den finns inskränkningar i ensamrätten. Andra får t.ex. utan upphovsmannens medgivande kopiera för enskilt bruk eller referera och citera ur publicerade verk.

Du har ett val att göra när du ska publicera din forskning: ska du helt eller delvis överlåta eller upplåta dina ekonomiska rättigheter till andra genom avtal? Överlåtelse betyder att du överlåter hela eller delar av din äganderätt till någon annan som då blir ägare. Upplåtelse innebär att du upplåter åt någon annan rätten att använda hela eller delar av verket på något visst sätt men du behåller äganderätten. Du upplåter bara vissa nyttjanderätter. Upplåtelse gäller vanligen en viss tid och därefter går nyttjanderätten tillbaka till författaren. Upplåtelse betyder inte att mottagaren har ensamrätt utan du kan ge en likadan rätt till andra. Ideella rättigheterna kan inte upplåtas eller överlåtas. De kan bara avstås och det bör inte förekomma annat än i undantagsfall.

När du skriver avtal med en förläggare se till att avtalet specificerar tydligt vad som överlåts eller upplåts, åt vem och hur länge. Se till att behålla rätten till parallellpublicering i öppna arkiv och rätt till att använda artikeln i undervisning, forskning och i ev framtida doktorsavhandling. Det finns ett tillägg som du kan använda: SPARC Author Addendum som är ett sätt att ändra i förlagets publiceringsavtal och som tillåter dig att behålla rätten till dina artiklar.