Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Välja tidskrift

Att välja rätt tidskrift att publicera din forskning i är en viktig del i publiceringsprocessen.

Publiceringsprocessen är viktig då du säkerligen vill att så många som möjligt ska läsa dina resultat och förhoppningsvis citera dina verk. Det kan också vara viktigt att välja den tidskrift som tillåter dig att göra din forskning fritt tillgänglig via DIVA om tidskriften inte är open access.

Flera tidskriftsredaktörer menar att refusering många gånger beror på att manuskriptet inte är i linje med tidskriftens ramar och mål och inte p.g.a. att innehållet inte håller måttet. Det är alltså viktigt redan tidigt i processen att tänka på:

  1. vilka tidskrifter det finns inom mitt ämnesområde
  2. hur jag bäst når min målgrupp
  3. hur respekterad tidskriften är

Bästa sättet att välja tidskrift är att titta på vilka tidskrifter du och dina kollegor som forskar inom samma ämne läser, var artiklarna som du citerar är publicerade och vilka förlag som publicerar dem. Troligtvis kan din handledare vägleda dig i valet av tidskrift.

När du väljer tidskrift kan du även titta på vad tidskriften har för impact factor. Det finns några olika typer av impact factors men i grund och botten innebär det att artiklar har fått citeringar, vilket är ett sätt att mäta artikelns spridning. Läs mer om impact factors under avsnittet Bibliometri. Tidskrifter som har hög impact factor anses vara mer respekterade.

Respekterade tidskrifter

För att söka efter tidskrifter med hög impact kan du använda t.ex. Journal Citation Report, JCR. Observera att det nästan uteslutande finns internationella tidskrifter i JCR och de flesta är inom medicin och naturvetenskap och mycket färre humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Du kan också leta fram tidskriftens hemsida för ofta vill de presentera sin impact factor på sin sida. Scopus är också en källa för att leta fram tidskrifter med hög impact. Det som är värt att notera är att olika tjänster, t.ex. JCR och Scopus räknar och presenterar impact på olika sätt.

En annan källa att använda när du ska välja tidskrift är DBH (Database for statistikk om høgre utdanning) i Norge. I listan är tidskrifterna fördelade i tre nivåer - nivå 1 som är för vanlig publiceringskanal och nivå 2 som är för de prestigefyllda kanalerna. Nivå 0 är för övriga publiceringskanaler. Dessa nivåer översätts i poäng när det är dags att utvärdera forskning.

Kontakta biblioteket för med hjälp och råd att välja tidskrift.