Huvudmeny

Resurser för bibliometri

Det finns i huvudsak två databaser som kan användas för bibliometriska analyser. Dessa är Web of Science och Scopus.

Web of Science

Web of Science är en citeringsdatabas som innehåller referenser till forskningspublikationer. Den innehåller mest forskningspublikationer från de tekniska och naturvetenskapliga områdena. Web of Science innehåller även Journal Citation Report, som kan användas för att kontrollera en tidskrifts påverkansgrad, impact factor. Det finns några bibliometriska verktyg inbyggda i databasen som du kan använda för enklare analyser av dina egna forskningspublikationer.

Du kan t.ex. söka på ditt namn och i resultat listan kan du se tillhöger Analyze Results och Create Citation Report. Se bilden nedan.

Bild på hur man söker

Klickar du på Create Citation Report så får du t.ex. tabeller på hur många resultat som hittades, hur många citeringar dina publikationer har fått under åren samt citeringar utan självciteringar som kan vara intressant att titta på. I regel är det bra om man har så få självciteringar som möjligt.

Bild på diagram

Scopus

Scopus är också en ämnesövergripande citeringsdatabas.

Söker du på ditt namn så kan du i träfflistan klicka på exakt det namnet du vill få fram. I exemplet nedan har jag sökt på Teherzadeh, M* men eftersom det kan finnas flera forskare med samma namn så klickar jag på namnet Taherzadeh, M.J. Då finns det en sida där du kan titta närmare på den sökta personens bibliometriska data. Klickar du på t.ex. View Author Evaluation kan du titta på t.ex. vilka tidskrifter forskaren har publicerat sig mest i.

Bild på sökruta Bild på resultatlista Bild på sökresultat Bild på cirkeldiagram Bild på dokument