Huvudmeny
Spik i björk

Spikning av avhandlingar

Spikning/E-spikning

Det är obligatoriskt för doktorander att offentliggöra sina avhandlingar senast 15 arbetsdagar innan disputationen. Är det inte gjort får man inte disputera. På Högskolan i Borås sker offentliggörandet genom så kallad spikning. Detta enligt högskolans Riktlinjer för disputation .

Spikningsceremonin hålls vid björkstammarna på väggen i entrén i Högskolans bibliotek. I samband med spikningen publiceras avhandlingen även i fulltext i DiVA. Skicka din avhandling i pdf-format till Signe Wulund senast en vecka före utsatt spikdatum. Det ska vara den slutliga versionen med omslag och även spikbladet i en separat pdf.

En rekommendation är att avhandlingen ska tryckas i så god tid att tre exemplar kan lämnas in till högskolans bibliotek senast fem arbetsdagar före den tänkta spikningen. Skicka gärna med internpost adresserat till Signe Wulund, Biblioteket. (Ansvarig person att tillse att ett tryckt examplar finns tillgänglig vid spikning är doktoranden själv.)

ISBN

Alla avhandlingar som ges ut av högskolan skall tilldelas ISBN. Om avhandlingen ges ut i samarbete med annat lärosäte enligt gällande avtal, kan det andra lärosätet tilldela ISBN.

Avhandlingarna skall ingå i serien Skrifter från Högskolan i Borås, ISSN 0280-381X och numreras. Det finns oftast inget som hindrar att avhandlingen även ingår i annat lärosätes serie. (Undantag: gäller ej Göteborgs Universitets förlag Acta Universitatis Gothenburgensis).

Digital version

Enligt högskolans publiceringspolicy skall referenser till alla avhandlingar registreras i DiVA. Alla avhandlingar bör också publiceras i sin helhet digitalt i DiVA om inga upphovsrättsliga hinder finns. För detta behövs en länk (URN), som tilldelas tillsammans med ISBN. Om avhandlingen publicerats digitalt av annat lärosäte, länkas avhandlingen så att den ändå blir tillgänglig i fulltext i DiVA.

Layout

Uppgifter om ISBN, ISSN och URN skall finnas med när avhandlingen trycks, dels på titelsidans baksida i nederkanten, dels på baksidan av pärmen och /eller omslaget i nederkanten. ISBN trycks alltid under ISSN. Uppgift om URN placeras ovanför ISSN.

Högskolans logotyp bör placeras på omslaget och på titelsidan. Kontakta Kommunikation angående övriga frågor om layout.

Spikblad

Det finns ingen mall för Spikblad, men din handledare eller Kommunikation kan bistå med exempel på hur tidigare doktorander utformat sina.

Kontakt

Kontakta Katarina Engvall på biblioteket innan tryckningen för att erhålla ISBN, ISSN och URN, samt för att bestämma datum för spikningen.