Huvudmeny

Forskningsdata

Forskningsdata är en viktig del av forskningen. Därför måste data hanteras ordentligt, bevaras långsiktigt och göras öppet tillgängligt. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Idag ökar andelen forskningsfinansiärer som arbetar för att tillgängliggöra forskningsdata öppet tillgänglig samt att bevara den långsiktigt. Dessa sidor handlar om varför det är viktigt att tillgängliggöra forskningsdata och hur delningen kan ske. Det finns också information om vilket stöd som Högskolan i Borås erbjuder för forskare och doktorander för att tillgängliggöra och bevara forskningsdata. Det finns också information om datahanteringsplaner som är ett steg i att kunna tillgängliggöra forskningsdata.