Huvudmeny

Riktlinjer för forskningsdata

Det blir allt vanligare med krav från lärosäten, finansiärer och tidskrifter på öppet delad forskningsdata. En anledning till detta är att skapa ökad förståelse för och transparens i forskningsprocessen.

Nationella finansiärer

I forskningspropositionen som kom 2016 meddelas det att regeringen menar att ”forskningsresultat, som forskningsdata och vetenskapliga publikationer, som tas fram med offentlig finansiering bör vara öppet tillgängliga så långt det är möjligt.” (se sidan 107 i nämnda proposition). Arbetet med att utveckla en strategi för öppen tillgång i Sverige leds av Vetenskapsrådet och Kungliga Biblioteket 2017-19, med målet att nå full öppen tillgång i alla discipliner inom tio år.

Det finns i dagsläget inga krav eller rekommendationer på att forskningsdata ska göras öppet tillgänglig, eller för den delen på datahanteringsplaner ska finnas, från någon av de stora nationella forskningsfinansiärerna (t.ex. Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Formas, Forte och Wallenbergstiftelserna). Det kan dock förekomma att enskilda utlysningar har kravet som en sorts pilotprojekt.

Horizon 2020

Sedan 2017 måste alla projekt som finansieras av EU:s Horizon 2020 tillgängliggöra forskningsdata, men här finns givetvis flexibilitet om forskningsdata innehåller uppgifter som inte kan göras fritt tillgängliga (t.ex. känsliga personuppgifter, upphovsrättsfrågor, säkerhetsfrågor osv). Man tillämpar principen ”as open as possible, as closed as necessary”.