Huvudmeny

Stöd från biblioteket

För att komma igång med hantering av forskningsdata och datahanteringsplaner, kontakta biblioteket.

På biblioteket kan du få hjälp med att:

  • Komma igång med hantering av forskningsdata.
  • Deponera forskningsdata i DiVA eller hitta en annan lämplig tjänst för lagring.
  • Arbeta med forskningsdatans sökbarhet.
  • Få veta vilka riktlinjer, rättigheter och restriktioner som gäller för forskningsdata.
  • Diskutera utformandet av datahanteringsplan vid projektstart eller ansökan av forskningsmedel.

Det finns många resurser tillgängliga på webben som kan också hjälpa dig att förstår hanteringen av forskningsdata. Här nedan finner du några av dessa.

  • Svensk Nationell Datatjänst (SND) har information och support till forskare på svenska. 
  • "MANTRA" är en gratis online-kurs på engelska. Kursen har utvecklats av University of Edinburgh och är på introduktionsnivå. Kursen är för dem som vill hantera data som en del av sitt forskningsprojekt. Kursen är uppdelad i olika moduler enligt en modell för självstudier.
  • "Research Data Management and Sharing" är också en online-kurs på engelska. Kursen är har utvecklats av University of North Carolina vid Chapel Hill och University of Edinburgh. Kursen är på introduktionsnivå.
  • "Essentials 4 Research Data" är en online-kurs på engelska utvecklat av Research Data Netherlands. Kursen är också på introduktionsnivå men den huvuskaliga målgruppen är de som arbetar med att stödja arbete med forskningsdata.
  • "Forskarens handbok för öppen forskning" är en svenskspråkig resurs som utvecklats med hjälp av det finska undervisnings- och kulturministeriets initiativ för öppen forskning.