Huvudmeny

Varför ska jag dela data?

Det finns flera fördelar med att dela data, både för den enskilde forskaren, men även på ett övergripande samhällsplan.

Förutsättningarna för att dela data skiljer sig mellan olika dicipliner, i mångt och mycket beroende på typen av data. Dessutom är delning av forskningsdata redan en väl etablerad företeelse inom vissa dicipliner, medan andra nu står inför stora utmaningar för att få igång en fungerande process.

Här är några av de fördelar som finns med att dela forskningsdata:

  • Återanvänding av data sparar tid och resurser. Detta främjar effektiv använding av forskningsresurser.
  • Forskare har möjlighet att meritera sig genom citeringar och nerladdningar av dataset. På detta sätt får forskaren erkännande under andra delar av forskningsprocessen än publicering.
  • Möjligheten att kontrollera datakvaliteten ökar, vilket också ökar transparensen i forskningsprocessen och därmed även forskningskvaliteten. Detta främjar tillförlitligheten till vetenskapliga studier.
  • Det öppnar nya möjligheter till samarbete mellan forskargrupper nationellt och internationellt.
  • Forskningsdata blir långtidsbevarad på ett säkert sätt och är tillgänlig även om den egna lokala lagringen skulle bli oåtkomlig.
  • Även användare utanför forskarsamhället får tillgång till forskningsdata vilket kan bidra till nya upptäckter, ökad nyfikenhet och debatt.

Det finnas också anledningar till att inte dela forskningsdata, några av dessa kan vara:

  • Forskningsdata innehåller personuppgifter eller annan känslig information.
  • Forskningsdata är upphovsrättsskyddad av någon annan.
  • Det saknas tillbörliga etiska tillstånd eller samtycke från studiedeltagare.
  • Forskningsdata innehåller företagshemligheter eller finansiell information.