Huvudmeny
Bokhylla

Lån och inköp

Bibliotekets samlingar är främst avsedda för studenter, lärare, forskare samt övrig personal vid Högskolan i Borås. Men även personer utan anknytning till Högskolan i Borås har möjlighet att låna böcker från bibliotekets samlingar.

Det här kan du göra själv med hjälp av Primo

Information om lån

OBS! Anmäl alltid namn- och adressändring till biblioteket, även e-postadress.

Lämna inköpsförslag

Saknar du en bok eller tidskrift? Skicka ett inköpsförslag.

Sekretessbestämmelser

För biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt § 22 kapitel 9 i Sekretesslagen (1980:100) för uppgifter i register om enskilda personers lån, reservationer eller andra former av beställningar. Bibliotekets behandling av personuppgifter görs med stöd av personuppgiftslagen (1998:204).

E-böcker från Ebook Central