Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Bokhylla

Lån och inköp

Bibliotekets samlingar är främst avsedda för studenter, lärare, forskare samt övrig personal vid Högskolan i Borås. Men även personer utan anknytning till Högskolan i Borås har möjlighet att låna böcker från bibliotekets samlingar.

Låneavtal

När du är låntagare på biblioteket lånar du böcker enligt bibliotekets låneregler som finns inkluderade i bibliotekets låneavtal. Där kan du även läsa om hur biblioteket hanterar dina personuppgifter.

Bli låntagare

Är du student vid Högskolan i Borås är det du själv som skapar ditt lånekonto på Biblioteket genom att logga in på Selfservice och där välja fliken för Samtycke. Där väljer du sen om du vill ge, eller ta bort, samtycke till bibliotekssystemet som heter Alma. 

Om du som inte är student eller anställd vid Högskolan i Borås vill bli låntagare på biblioteket är det fullt möjligt så länge du är över 16 år. Det du behöver göra då är att fylla i ansökan nedan och sedan komma till Informationspunkten i biblioteket för att aktivera ditt lånekonto.

Om du är student vid annat universitet eller högskola och vill ha möjlighet att låna böcker på samma villkor som studenter vid Högskolan i Borås – ta med dig campuskort eller liknande för att bevisa att du är student på annat lärosäte.

Om du är under 18 år kommer din målsman behöva fylla i nedan länkad blankett för att godkänna att du blir låntagare på biblioteket.

Lämna inköpsförslag

Om du tycker att vi saknar en bok eller tidskrift i våra samlingar har du möjlighet att föreslå ett inköp.

Fjärrlån

Om du behöver material som inte finns i bibliotekets samlingar har vi möjlighet att beställa det åt dig.

Sekretessbestämmelser

För biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt § 22 kapitel 9 i Sekretesslagen (1980:100) för uppgifter i register om enskilda personers lån, reservationer eller andra former av beställningar.