Huvudmeny

Återlämning av böcker

Efter att lånetiden har gått ut ska böckerna återlämnas till biblioteket.

Var lämnar jag tillbaks böcker?

Biblioteket har en återlämningsapparat som tar hand om de böcker som återlämnas. Du lämnar dina böcker till höger om entrén till biblioteket. Lägg böckerna på det gröna rullband som sticker ut från maskinen.

Här kan du som är anställd eller student vid högskolan återlämna böcker även när biblioteket är stängt. Om du vill återlämna böcker när byggnaden är låst behöver du ta med ditt chip/passerkort för att komma in i byggnaden. Är du inte student eller anställd vid högskolan kan böckerna enbart återlämnas när byggnaden är öppen (dock behöver inte biblioteket vara öppet). Byggnadens (Kvarteret Sandgärdet) öppettider hittar du här, och här kan du ta del av bibliotekets öppettider.

Vilka böcker återlämnas till biblioteket?

Du ska återlämna de böcker du lånat från oss, vare sig det är våra egna böcker eller så kallade fjärrlån (böcker vi lånat in åt dig från andra bibliotek).

Hos oss kan du inte återlämna böcker som du lånat på Borås Stadsbibliotek, dessa ska återlämnas till Borås Stadsbibliotek.

Vad gör jag om jag inte kan komma till Borås för att lämna tillbaka böcker?

Om du inte kan komma till Borås när du ska lämna tillbaka böcker kan du skicka dem till oss via post. Använd följande adress:

Högskolan i Borås
Biblioteket
501 90 Borås