Huvudmeny

Terminens sista språk- och sökverkstad


Tid: 2019-05-23, 12:00 — 15:00
Plats: J441, biblioteket (Språkverkstaden)
Evenemangstyp: Workshop

Idag är sista chansen att få hjälp i bibliotekets kombinerade Språk- och sökverkstad innan verksamheten tar sommaruppehåll!

Har du frågor om informationssökning, databaser,referenshantering, EndNote m.m.? Här får du hjälp och tips av en bibliotekarie. För frågor som rör språk och akademiskt skrivande får du hjälp av språkpedagog Johanna Persson.

Kontakt: Sara Hellberg