Huvudmeny
Svenska Akademiens ordböcker

2018-03-05 13:21

Sök i tre ordböcker på en gång


Svenska Akademiens ordböcker finns sökbara via ett och samma gränssnitt på webbplatsen Svenska.se.

Svenska.se är en samlingsplats för språkresurser från Svenska Akademien. Tjänsten söker i ordböckerna Svenska Akademiens ordlista (SAOL), Svenska ord (SO) och Svenska Akademiens ordbok (SAOB) samtidigt. Resultaten redovisas med träffar från de tre olika källorna sida vid sida.

På Svenska.se finns även Svenska Akademiens grammatik (SAG) i PDF. Det är den svenska standardgrammatiken avsedd för studenter, lärare, forskare och andra språkintresserade.

Kort om ordböckerna

SAOL

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) är inne på sin 14:e upplaga. Den innehåller cirka 126 00 uppslagsord. SAOL har blivit en inofficiell norm för stavning och böjning av ord i modern svenska.

SO

Svensk ordbok (SO) ger en ingående beskrivning av ordförrådet i modern svenska. Tyngdpunkten ligger på ords betydelse och användning. SO innehåller cirka 65 000 ord.

SAOB

Svenska Akademiens ordbok beskriver det svenska skriftspråket från 1521 till nutid. SAOB omfattar 37 band och cirka 500 000 uppslagsord. Ordboken är framför allt ett viktigt hjälpmedel vid läsning av äldre texter.

Länkar: