Huvudmeny

2018-08-28 12:30

Ökat fokus på böcker och vetenskapligt material i Primo


Nu gör Primo det möjligt att sortera bort material från dagstidningar i träfflistan vilket ökar fokus på böcker och vetenskapligt material.

I den senaste uppdateringen av bibliotekets söktjänst Primo erbjöds en ny funktion för hantering av material från dagstidningar. Den går ut på att material från dagstidningar filtreras bort från Primos träfflista efter sökning. På det viset fokuserar innehållet i träfflistan mer på resurser som t.ex. böcker, rapporter, konferenspublikationer och vetenskapliga artiklar.

Fortfarande erbjuds möjlighet att ta del av material specifikt från dagstidningar för en sökning genom att under fasetten Resurstyp, eller längst ner i träfflistan, välja alternativet "Sök bland dagstidningar".

Markering av Sök bland dagstidningar i Primo

I Primos toppmeny finns nu ytterligare ett val, Dagstidningar, för den som specifikt vill söka material ur dagstidningar. Innehållsmässigt ligger fokus på internationella dagstidningar då vi har ett flertal abonnemang på ProQuest-databaser som i en del fall bl.a. innehåller artiklar från dagstidningar.

För att söka material ur svenska dagstidningar rekommenderas följande databaser:

Funktionen för hanteringen av dagstidningar är under utveckling och kommer att vidareutvecklas under hösten.

Text och bild: Klaz Arvidson