Huvudmeny

2018-09-13 11:00

Alternativa accessvägar till nya Elsevierartiklar


Efter att avtalet med förlagsjätten Elsevier sagts upp har Högskolan i Borås inte åtkomst till låsta artiklar som publicerats i Elsevier-tidskrifter efter den 1 juli 2018. Det betyder dock inte att det inte finns andra vägar att nå de nypublicerade artiklarna.

Gul och grön dörr sida vid sida.Som högskolan informerade om innan sommaren har det svenska Bibsamkonsortiet sagt upp avtalet med förlagsjätten Elsevier. Detta skedde efter långa förhandlingar där Elsevier inte gått med på de svenska kraven på öppet tillgänglig publicering. KB har skrivit mer utförligt om processen på sidan Frågor och svar när Bibsamavtalet med Elsevier upphör.

Konsekvenserna av detta för forskare, doktorander och studenter vid högskolan är att man inte längre har tillgång till låsta artiklar publicerade av Elsevier-tidskrifter efter den 1 juli 2018. Äldre artiklar och sådana som författarna publicerar med öppen tillgång går fortfarande att läsa.

För att få tag på sådana artiklar som hålls låsta av Elsevier finns många olika vägar att gå. Man kan bland annat:

  • Beställa artikeln från bibliotekets fjärrlånetjänst. Det är gratis för personal, och kopior av artiklar levereras normalt inom ca 1 vecka per e-post eller med internposten.
  • Kontakta artikelns korrespondensförfattare och be om en kopia. Enligt Elseviers ”sharing agreement” får författare dela med sig av sina artiklar till studenter och kollegor, så det är helt lagligt.
  • Använda en extern tjänst för att hitta öppet tillgängliga versioner av artikeln. Kungliga Biblioteket har samlat en utförlig lista över tjänster på sin sida här. Detta gäller för s.k. parallellpublicerade versioner av artiklar, vilket är ett lagligt sätt för fattare att sprida låsta artiklar på. I listan ingår t.ex. knappar att lägga till i sin webbläsare och sökmotorer som letar efter tillgängliga manuskript.

Elsevier är också med i STM (det gemensamma organet för vetenskapliga förlag), och deras syn på spridning mellan individer är att man ska få dela artiklar inom en "inbjuden forskargrupp" oavsett om man är upphovsman eller inte. Det innebär att det kan vara värt att se om någon annan kollega redan har fått tag på artikeln man är intresserad av, och att det är fullt tillåtet att dela artiklar med utvalda individer man samarbetar direkt med.

För den som vill veta hur man får dela artiklar publicerade av Elsevier och andra förlag rekommenderas verktyget How Can I Share It.

Text: Signe Wulund
Foto: Christian StahlUnsplash