Huvudmeny

2018-10-04 14:04

Registrera dina APC:er rätt


Författaravgifter för öppen tillgång, så kallade APC:er*, är ett sätt att se till att artiklar blir öppet tillgängliga för andra att läsa, ladda ned, kopiera och sprida i digital form.

Man framför dator med sedlar i handenFör att högskolor och universitet ska kunna hålla reda på hur mycket pengar som faktiskt läggs på att göra forskning öppet tillgänglig via APC:er, har SUHF (extern länk) rekommenderat alla lärosäten att sätta upp riktlinjer för bokföring av dessa kostnader. Detta leder också till att det blir möjligt att på nationell nivå följa hur utvecklingen av kostnader för öppen tillgång till forskning via APC:er ser ut.

När du väljer att publicera din artikel öppet tillgängligt med hjälp av en APC är det lättast för både dig och högskolan om avgiften faktureras, men det är inte alltid förlagen går med på att skicka en faktura, utan de kan istället be dig betala din APC via kredit-/kontokort. Oavsett hur betalningen genomförs så är det viktigt att kostnaden bokförs på rätt konto inom högskolan, eftersom högskolan årligen rapporterar samlade kostnader för författaravgifter till Kungliga biblioteket (KB). KB har nämligen ett regeringsuppdrag att bevaka samtliga lärosätens kostnader för författaravgifter.

Har du frågor om APC:er överlag, kontakta biblioteket@hb.se.

Nedan finner du instruktioner för hur du bokför APC-fakturor i Agresso samt hur du registrerar ditt APC-utlägg i Primula.

Agresso – APC:n har fakturerats

Logga in i Agresso för att attestera din faktura:

  • Fakturan ska registreras på konto 57951 Open access
  • Fyll i artikelns titel i fältet Beskrivning i slutet av raden, komplettera gärna med DOI för artikeln.

Har du frågor om registreringen av faktura i Agresso, kontakta ekonomi@hb.se.

Primula – APC:n har betalts med hjälp av kredit-/kontokort

Logga in i Primula för att registrera ditt utlägg:

  1. Välj Resor/utlägg i vänstermenyn
  2. Välj Endast utlägg/bilresor
  3. Fyll i dina uppgifter som vanligt
  4. Fyll i artikelns titel, gärna kompletterad med DOI, i fältet Status.
  5. Välj utläggstyp OpenAccess (se bild nedan)
  6. Avsluta och skicka iväg ditt utlägg som vanligt

Bild föreställande Primulas gränssnitt

Har du frågor om registreringen av utlägg i Primula, kontakta hr@hb.se.


* APC står för Article Processing Charges

Läs mer

Foto: Artem Bali, Unsplash