Huvudmeny
Skylt på en dörr med texten "Yes, we are open!"

2018-10-23 08:30

Högskolan i Borås har inrättat en OA-fond


Högskolan i Borås inrättar en open access fond i syfte att stimulera utvecklingen mot, och driva på omställningen till, öppen vetenskap.

Rektor Björn Brorström har tagit beslut att inrätta en open access-fond (OA-fond). Syftet med fonden är att betala forskarens avgift för publicering i en ren open access-tidskrift.

Under flera år har det funnits försök att ställa om det vetenskapliga publiceringssystemet från publicering i prenumerationsbaserade tidskrifter till öppen publicering för att öka tillgången till forskningspublikationer. Omställningen går dock långsamt och förlagen har lyckats med bedriften att ta betalt både i form av prenumerationer och för öppen publicering genom APC, article processing charge. Det har medfört dubbla kostnader för lärosäten; lärosäten har betalt både för att läsa artiklar och för att publicera artiklar. 

Sedan förhandlingarna mellan BIBSAM och Elsevier avbröts våren 2018 och avtalet sades upp från 1 juli 2018 har svenska lärosäten inte haft tillgång att läsa de nyaste forskningsrönen publicerade i Elseviers tidskrifter. Forskning publicerad före 1 juli 2018 går dock fortfarande att läsa.

200 000 kronor till högskolans open access-fond

I och med det uppsagda avtalet med Elsevier finns 200 000 kronor i högskolans mediabudget som ursprungligen var intecknade för Elsevier-avtalet, men som alltså inte behöver användas för att betala nämnda avtal. Istället kommer pengarna att läggas i en OA-fond som administreras av biblioteket, och användas för att betala för publicering av vetenskapliga artiklar i rena open access-tidskrifter i syfte att stimulera utvecklingen mot, och driva på omställningen till, öppen vetenskap.

Högskolans OA-fond innebär att högskolans forskare under en period har möjlighet att söka finansiellt stöd för publicering i rena open access -tidskrifter. Pengarna fördelas enligt först-till-kvarn-principen men för att ansökan ska beviljas måste vissa kriterier vara uppfyllda.

Läs mer

Läs om kriterierna.

Läs hur du ansöker medel.

Text: Pieta Eklund
Foto: Alexandre Godreau