Huvudmeny
Databasen Artikelsök

2019-03-22 12:32

Artikelsök har ett nytt gränssnitt


Databasen Artikelsök har uppdaterats med ett nytt och responsivt gränssnitt.

Artikelsök är en databas som indexerar svenska tidningar och tidskrifter. Mängden indexerade tidningar och tidskrifter uppgår till cirka 1 300. Databasen uppdateras dagligen och varje år läggs ca 20 000 poster till. Varje post i Artikelsök är granskad av en redaktion på Bibliotekstjänst (BTJ).


De flesta poster ger en referens till vilken publikation en artikel är publicerad i. På senare år har en hel del artiklar i fulltext tillkommit vilken ger tjänsten ett mervärde.

Om du har några frågor eller funderingar som berör Artikelsök är du välkommen att höra av dig till oss på e-postadress biblioteket@hb.se.

Text och bild: Klaz Arvidson