Huvudmeny
Öppna fönsterluckor

2019-06-25 11:00

Nytt avtal med Springer Nature för öppen tillgång


Högskolan i Borås har sedan tidigare flera så kallade offset-avtal med förlag som tillåter forskare att publicera sig öppet tillgängligt i förlagens tidskrifter utan att behöva betala någon publiceringsavgift. Nu tillkommer ytterligare ett offset-avtal.

Från och med den 15 juli kan du som är forskare på Högskolan i Borås publicera dig i drygt 500 tidskrifter från Springer Nature som är öppet tillgängliga, helt utan avgift. Detta genom ett nytecknat avtal mellan det nationella Bibsamkonsortiet och Springer Nature. Avtalet skapar möjligheter att publicera sig utan avgift i de tidskrifter som ingår i följande samlingar: 

Kostnaden för avtalet delas lika mellan forskningsfinansiärer och forskningsinstitutioner. Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova betalat halva kostnaden, medan andra halvan fördelas mellan de 31 lärosäten som valt att ansluta sig till avtalet.

Sedan tidigare har högskolan avtal med förlagen Taylor & Francis, IOP och Springer (SpringerCompact).

Har du frågor om hur det fungerar att publicera sig via avtalet är du välkommen att höra av dig till Signe Wulund.

Läs mer

Mer information mer om de olika avtal med förlag som högskolan har tillgång till.

"Lärsoä­ten och finan­siä­rer delar på kost­na­den i pilotav­tal med Spring­er Natu­re" –pressmeddelande från Kungliga biblioteket (extern länk).

"Nytt oa-avtal från 15 juli" – artikel i Biblioteksbladet (extern länk).

Text: Katharina Nordling
Foto: Maya Karmon