Huvudmeny

Biblioteksrådet

Genväg till protokoll

Rådets uppgifter

Bibliotekets chef leder verksamheten vid biblioteket. Till sig har bibliotekschefen ett råd, Biblioteksrådet.

Rådet skall:

  • vara rådgivande till bibliotekschef i bibliotekets strategiska utveckling.
  • utveckla och sprida högskolans bibliotekspolicy.
  • bevaka forsknings- och utbildningsintressen i biblioteksverksamheten.
  • fungera som en arena för informationsutbyte mellan biblioteket, verksamhetsstödet, akademierna, studenterna samt omvärlden.
  • föra övergripande strategiska diskussioner om inriktningen på bibliotekets verksamheter.

Ledamöter i Biblioteksrådet

Rådet har tolv ledamöter och en adjungerad sekreterare. Mandattiden är 1 år för studentrepresentanter och 3 år för övriga ledamöter.

Karin Cardell
t.f. Ordförande
Ilona Sárvári Horváth
Akademin för textil, teknik och ekonomi
Glenn Fihn
Akademin för textil, teknik och ekonomi
Lise-Lotte Jonasson Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Alen Doracic Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
Catrine Brödje
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
Karin Cardell
förvaltningschef
Enheten Verksamhetsstöd
Vakant
Studeranderepresentant - grundutbildning
Linnea Elg
Studeranderepresentant - grundutbildning
Vakant Studeranderepresentant - doktorand
Hanna Gadd
bibliotekschef
Högskolan väst
 Extern ledamot
Svante Kristensson Chef för biblioteket
Martin Borg (adjungerad) Sekreterare

Protokoll

Här finner du protokoll från rådets möten. Vill du ta del av protokoll från tidigare Rådet för Bibliotek & läranderesurser, vänligen kontakta Martin Borg, sekreterare i rådet, eller högskolans arkiv.

2019

2018

2017

2016

2015