Huvudmeny

Boka grupprum

Bibliotekets grupprum bokas i Kronox - samma system som schemat finns i. Logga in i Kronox med dina inloggningsuppgifter och välj fliken Resursbokning för att hantera dina bokningar.

Bokningen måste bekräftas senast 15 min efter att bokningen börjat gälla. Även det sker via Resursbokning i Kronox.

Regler

Grupprum

 • Grupprum
 • För att bokningen ska godkännas måste namn och institution anges
 • Rummen kan bokas tidigast en vecka i förväg.
 • Rummen får endast bokas för fyra timmar per dag.
 • Om inte bokningen bekräftats inom 15 minuter, kan annan person boka rummet. Bekräfta gör du via Resursbokning i Kronox
 • Skriv i Informationsfältet om du kommer senare så kan någon annan ha möjlighet att utnyttja rummet den tid du inte är där.
 • Whiteboardpennor finns att LÅNA i bibliotekets informationspunkt.
 • Du får ta med dig dryck med lock, godis och frukt när du studerar i biblioteket. Släng ditt skräp i papperskorgarna och lämna arbetsplatsen i det skick du vill finna den.
 • Var rädd om bibliotekets lokaler, utrustning och material. Det finns exempelvis en tanke bakom möbleringen så flyttar du på något, var vänlig ställ tillbaka det.

Studion

 • För att bokningen ska godkännas måste namn och institution anges
 • Studion (J433) kan endast bokas av studenter med funktionsnedsättning/läs- och skrivsvårigheter
 • För tillträde krävs ett passerkort med särskild access
 • Kontakta samordnare för studenter med funktionsnedsättning eller dyslexipedagog  för tillgång till Studion.
 • Rummen kan bokas tidigast en vecka i förväg.
 • Rummen får endast bokas för fyra timmar per dag.
 • Skriv i Informationsfältet om du kommer senare så kan någon annan ha möjlighet att utnyttja rummet den tid du inte är där.
 • Whiteboardpennor finns att LÅNA i bibliotekets informationspunkt.
 • Du får ta med dig dryck med lock, godis och frukt när du studerar i biblioteket. Släng ditt skräp i papperskorgarna och lämna arbetsplatsen i det skick du vill finna den.
 • Var rädd om bibliotekets lokaler, utrustning och material. Det finns exempelvis en tanke bakom möbleringen så flyttar du på något, var vänlig ställ tillbaka det.