Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Malin Sundström om innovativ handel

Malin Sundström intresserar sig för forskningsproblem som kan relateras till kunders/konsumenters köpbeteenden, attityder och drivkrafter/motivation.

Hon har lång erfarenhet av uppdragsforskning och professionsundervisning samt arbetar tillsammans med företag och organisationer, främst inom detaljhandeln, men även när det gäller distanshandel. Hon är knuten till Centre for Retailing, Handelshögskolan i Göteborg. Malin är också föreståndare för ett institutionsövergripande forskningsprogram om handelsforskning, Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR)

Samtalet kom att handla om allt från hur forskning kring handel utvecklats, hur den kommer se ut och vilka projekt som är aktuella just nu