Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Veronica Johansson om visualisering

Veronica Johansson från institutionen för Bibliotek- och Informationsvetenskap presenterar sin forskning kring visualiseringsverktyg som informationskälla.

Samtalet kom bland annat att handla om vilka överraskningar hon fann i sin forskning och hur hon kom att välja detta nya forskningsfält inom disciplinen. Utgångspunkten är hennes disputerade avhandling “A Time and Place for Everything? Social Visualisation Tools and Critical Literacies” som finnas att läsa.