Huvudmeny

Biblioteket i siffror

Här presenteras statistik för 2017.

OmrådeAntal
Fasta läsplatser 32
Sittplatser totalt 709
Publika persondatorer 161
Öppethållande timmar / vecka 68
Besökare (per år) 284 463
Besökare på webben (IP-besök) 162 663
Totalt bestånd (tryckt) 114 554
Förvärv under året (tryckt) 2 491
Tillväxt (tryckt) 1 364
Tryckta tidskrifter 340
Elektroniska tidskrifter 53 000
Tidningar (tryckta) 5
E-böcker 254 400
Betaldatabaser 92
Sökningar i Summon och Primo (discoverysystem)
670 210
Utlån totalt inklusive omlån 41 090
Fjärrlån inlån 476
Fjärrlån utlån 1 771
Undervisning informationssökning (timmar) 341
Personal totalt personer 21
Personal årsman 21
Bibliotekarier 17
Biblioteksassistenter 2
Övrig personal årsman (studenter) 2

 

Kungliga biblioteket har en webbplats som heter Biblioteksstatistik. Där finns det möjlighet att ta fram rapporter för alla offentligt finansierade bibliotek som har rapporterat in statistik.