Huvudmeny

Bibliotekets uppdrag

Bibliotekets huvudsakliga målgrupper är högskolans studenter, forskare och personal. Vissa av bibliotekets tjänster erbjuds även till andra bibliotek, studenter från andra lärosäten och allmänheten. Grundförutsättningarna för bibliotekets verksamhet är kompetent personal och funktionella system.  Biblioteket ska ge sina användare professionell, målgruppsanpassad service och ett likvärdigt bemötande

Bibliotekets uppdrag innefattar följande fem områden:

 • Informationsresurser
  Biblioteket ska tillhandahålla tryckta och elektroniska samlingar som tillgodoser informationsbehoven för den forskning och utbildning som bedrivs vid högskolan.
 • Det fysiska biblioteket
  Biblioteket ska erbjuda ändamålsenliga och tillgängliga lokaler med generösa öppettider som ska inbjuda till lärande.
 • Det digitala biblioteket
  Biblioteket ska erbjuda ändamålsenliga tekniska lösningar så att användare enkelt och säkert kan söka och få tag på de informationsresurser de behöver. Möjlighet ska finnas att kommunicera med biblioteket via digitala kanaler.
 • Utbildning och handledning 
  Biblioteket ska bedriva systematisk och integrerad undervisning för ökad informationskompetens i programutbildningar och kurser. Därutöver ska biblioteket även erbjuda utbildningsinsatser samt stöd och handledning till studenter, forskarstuderande och forskare.
 • Publicering
  Biblioteket ska erbjuda stöd i publiceringsfrågor, hantering av forskningsdata samt frågor om öppen tillgång. Dessutom ska biblioteket ansvara för högskolans publikationsdatabas i vilken studenters och forskares publikationer registreras.

För att säkerställa kvalitet och relevans i genomförandet av uppdraget krävs samarbete med högskolans kärnverksamhet.