Huvudmeny

Arbete med hållbar utveckling

HU-ombud

På avdelningen drivs arbetet av hållbarhetsombud (HU-ombud). De är medlemmar i högskolans hållbarhetsgrupp. HU-ombuden ska  medverka i och tillsammans med chef styra enhetens miljöledningsarbete, samordna arbete med rutiner, riktlinjer och handlingsplaner, samt arbeta med uppföljningsfrågor och information. Andra uppgifter för HU-ombuden är att ordna miljöfika för personal på avdelningen.

Bibliotekets HU-ombud:
Karin Ekström