Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Studenter söker information

Undervisning i informationssökning

Biblioteket erbjuder undervisning i informationssökning för alla studenter som är antagna vid ett av högskolans grundutbildningsprogram.

Undervisning enligt Boråsmodellen

Undervisning i informationssökning planeras enligt Boråsmodellen tillsammans med program- och kursansvariga på akademierna och har som syfte att främja utveckling av informationskompetens. För att uppnå bästa resultat skall undervisningen integreras i de ordinarie kurserna på programmen och ges återkommande, i progression i respektive utbildning. Viktigt är också att det finns en studieuppgift i kursen som kan kopplas till informationssökning. Dessa utbildningsinsatser från biblioteket är kostnadsfria. Undervisning i informationssökning erbjuds också utbildningar på avancerad nivå samt till forskare, lärare och övrig personal.

Vikten av att kunna söka och värdera vetenskaplig information betonas i högskolelagens 1 kap. 8§

Övergripande mål

Bibliotekets övergripande mål för undervisning i informationssökning på grundnivå är att studenten ska utveckla ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt i sin relation till information, informationskällor och informationssökning. Vår intention är att i samarbete med akademierna medverka till att uppfylla högskolelagens mål, lärandemålen samt möjliggöra för studenterna att i sin framtida yrkesroll kunna följa kunskapsutvecklingen. Läs mer om undervisningens innehåll.

Övrig undervisning 

Biblioteket kan också på förfrågan tillhandahålla föreläsningar, workshops samt handledning i informationssökning till både interna och externa beställare.

För mer information, kontakta någon av bibliotekets undervisande bibliotekarier.