Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Kontakt för undervisning i informationssökning

På biblioteket är vi fem bibliotekarier som arbetar med undervisning i informationssökning för studenter och personal vid högskolans olika akademier. 

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om vår undervisning är du välkommen att kontakta någon av oss.

Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad - Birgitta Rutberg
Sektionen för ingenjörsvetenskap - Birgitta Rutberg
Sektionen för företagsekonomi och textilt management - Lena Wadell  (företagsekonomi) Karin Süld (textilt management)
Sektionen för textilteknologi - Karin Süld
Sektionen för design - Karin Süld

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sektionen för vårdvetenskap - Sara Hellberg
Sektionen för arbetsliv och välfärd - Lena Wadell
Polisutbildningen - Åsa Brolund & Lena Wadell

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap - Birgitta Rutberg (bibliotekarieprogrammet), Sara Hellberg (webbredaktörsprogrammet)
Lärarutbildningar - Åsa Brolund
Sektionen för informationsteknologi - Lena Wadell