Sociala Medier

Instagram

Biblioteket på Instagram: biblioteketpahogskolaniboras

På Instagram publicerar våra #bookface-bilder, men även boktips och tips om vad som händer i biblioteket. Alla som är intresserade av vad som händer i biblioteket är välkomna att följa!

Facebook

Biblioteket på Facebook: Högskolan i Borås - Biblioteket

På Facebook delar bibliotekarierna med sig av tips, information om vad som händer på Biblioteket och även företeelser i omvärlden som skulle kunna beröra våra studenter. Främsta målgruppen för våra uppdateringar på Facebook är våra studenter.

Biblioteksbloggen

biblioteksbloggen.hb.se

Biblioteksbloggen vänder sig till alla som använder sig av biblioteket, men kanske i första hand våra studenter. Här skriver vi om olika ämnen som rör biblioteket, studier vid högskola och universitet eller vetenskap överlag. Biblioteksbloggen är satt på paus från juni 2019, men finns kvar ute på webben ifall någon vill läsa gamla inlägg. 

Forskningsrelaterat

forskningsrelaterat.hb.se

Forskningsrelaterat är även det en blogg, men den vänder sig i första hand till alla forskare vid högskolan. Här bloggar vi om händelser och företeelser som kan beröra forskare i allmänhet, och forskarna vid högskolan i synnerhet. Forskningsrelaterat är satt på paus från juni 2019, men finns kvar ute på webben ifall någon vill läsa gamla inlägg.