Huvudmeny

Gemensam sök- och språkverkstad

I detta samtal berättar bibliotekarie Sara Hellberg och språkpedagog Johanna Persson mer om den sök- och språkverkstad som arrangeras varje vecka på biblioteket.

Vid biblioteket på Högskolan i Borås samarbetar bibliotekarier och språkpedagog i att arrangera sök- och språkverkstad en gång i veckan. Under tre timmar har studenter möjlighet att få hjälp med såväl informationssökning som språkliga spörsmål integrerat. I detta LoungeTalk berättar Sara Hellberg och Johanna Persson om resonemanget bakom deras samarbete, och vilka vinster de ser i att jobba tillsammans.