Huvudmeny

Mina och Karin om att vara nya studenter

Mina Mirzai och Karin Larsson  Började på Högskolan i Borås under Hösttermin 2013.
Mina läser på VHB och Karin Läser på BHS.

Här berättar dom om hur de har upplevt Borås Högskola som nya studenter.