Huvudmeny

Veronica Johansson om visualisering

Veronica Johansson från institutionen för Bibliotek- och Informationsvetenskap presenterar sin forskning kring visualiseringsverktyg som informationskälla.

Samtalet kom bland annat att handla om vilka överraskningar hon fann i sin forskning och hur hon kom att välja detta nya forskningsfält inom disciplinen. Utgångspunkten är hennes disputerade avhandling “A Time and Place for Everything? Social Visualisation Tools and Critical Literacies” som finnas att läsa.